Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


ESCORREDOR

Escorredor de menjar

Diàmetre 24 cm
1
dilluns, 2 maig 2016

Parament de la llar