Què és Re-utilitza? \

Espai de reutilització social

Què és Re-utilitza, espai de reutilització social?

Es tracta d’una iniciativa que pretén reutilitzar objectes en bon estat de conservació i funcionament per tal de destinar-los prioritariament a cobrir necessitats bàsiques de persones en situació de vulnerabilitat social. Durant un termini de 4 mesos, l'objecte estarà disponible exclusivament per a serveis Socials, un cop passat un termini de 4 mesos, l'objecte quedarà disponible per a tota la ciutadania.
L’espai de reutilització social s’ubica a la Deixalleria municipal (C/Progrés, s/n) on s’emmagatzemen els objectes que poden ser reutilitzats fins que els recullen usuaris autoritzats pels serveis socials (de l’Ajuntament i de Càritas).

Quins són els objectius?

Els objectius del projecte són els següents:

 • Ambiental: Allargar la vida d’objectes que encara que poden ser útils i evitar que esdevinguin residus, aconseguint una prevenció real de residus. La reutilització suposa reduccions en el consum de matèries primeres i energia, i, per tant, estalvis rellevants de les emissions relacionades.
 • Social: Donar resposta a algunes de les demandes o necessitats que presenten les persones ateses pels Serveis Socials Municipals i de Càritas i que es troben en situació de vulnerabilitat social.
 • Econòmic: Aconseguir recursos sense cost per a les entitats socials i disminuir el cost del transport i gestió de residus a plantes especialitzades.

Com funciona?

Els ciutadans porten material reutilitzable a la Deixalleria municipal. L’operari en comprova l’estat, i si és fàcilment reutilitzable, el col·loca a la zona de magatzem. L’Ajuntament fotografia l’objecte i penja la seva descripció a una base de dades.
El material emmagatzemat és accessible exclusivament durant 4 mesos per als Serveis Socials de l’Ajuntament i de Càritas que poden consultar la base de dades, reservar el material i emetre un full de reserva per a l’usuari interessat, el qual, un cop autoritzat, pot passar a retirar-lo de l’espai de reutilització de la deixalleria. un cop finalitzat aquest període de 4 mesos, l'objecte quedarà a disposició de qualsevol ciutadà.
Aquest espai està cobert i clarament senyalitzat.

Qui són els destinataris dels objectes Re-utilitza?

Durant els primers 4 mesos des de l'entrada d'un objecte nou, només tindran accés exclusiu els Serveis Socials de l'Ajuntament i Càritas. Un cop passat aquest període l'objecte quedarà a disposició de qualsevol ciutadà tan sols presentant el full de reserva.
Els usuaris que poden sol·licitar objectes reutilitzats han de complir els següents requisits:

 1. Estar en seguiment per part de Serveis Socials Municipals o per part dels Serveis Socials de Càritas.
 2. Tenir necessitat d’algun dels materials reutilitzats emmagatzemats a l’espai de reutilització social de la deixalleria. Són casos susceptibles d’aquest tipus d’ajut les persones que han d’accedir a un nou habitatge si procedeixen de desnonaments o que se’ls hi ha concedit un habitatge social (Agència Catalana de l’Habitatge, SAREB, Fons Habitatge de Lloguer...)
 3. No superar el salari mínim interprofessional per unitat familiar.
 4. El criteri de concessió serà per ordre de sol·licituds del material.
 5. Recollir el material cedit en el termini màxim establert després d’haver rebut el full de reserva. Passat aquest termini el material tornarà a estar disponible a la base de dades
 6. En el full de reserva del material, la persona beneficiària signarà conforme:
  • a) Es compromet a fer un bon ús
  • b) No és permesa la revenda d’aquests objectes
I en cas de detectar l’incompliment d’aquestes condicions la persona beneficiària restarà fora de posteriors cessions.

Com podem col·laborar? (Col·labora i estavia't fins un 14% en la taxa metropolitana de residus (TMTR))

Els ciutadans poden portar objectes a la Deixalleria en bon estat de conservació i funcionament als quals encara se’ls hi pot donar una segona vida, per posar-los a disposició, prioritariament, de persones en situació social desfavorida.
Exemples de materials que es poden portar: mobles, parament de la llar, electrodomèstics de la llar, joguines, material de nadó, etc.
A més recordeu que els ciutadans que aportin material a la Deixalleria poden disposar de bonificacions de fins al 14% en la taxa metropolitana de residus (TMTR). La bonificació de la TMTR és variable en funció del número de vegades que anualment anem a la Deixalleria. Per a més informació consultar l’apartat bonificacions a la web de l'AMB .

Ajudan's amb el projecte social. Comparteix!!