Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


QUADRE AMB DIBUIXOS DE FRUITES I GERRES

Quadre amb el marc color blau, amb dibuixos de fruites i gerres

0,49 x 0,39
1
dilluns, 14 octubre 2019

Mobiliari