Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


ESTUFA ELÈCTRICA, MARCA UFESA, AMB 2 BARRES

Estufa eléctrica, marca UFESA, color marró, amb 2 barres d'escalfament

0,35 x 0,32 x 0,15
1
divendres, 11 octubre 2019

Electrodomèstics de la llar (AEE)