Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


JOC DE PLATS DE PORCELLANA, BLANC-BLAU

Joc de plats de porcellana, color blan i blau, compost per: 3 plats plans, 3 plats de postre i 5 plats fondos


1
divendres, 5 juliol 2019

Parament de la llar