Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


PAPERERA D'ACER INOXIDABLE 1

Paperera d'acer inoxidable, mides 0,25 x 0,40 cm

0,25 x 0,40
1
dijous, 23 maig 2019

Mobiliari