Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


MONITOR PC

Monitor pc, marca HP Pavillion 22 cw

0,50 x 0,30
1
dilluns, 20 maig 2019

Telecomunicacions i informática (AEE)