Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


PLATS DE CERÀMICA COMPARTIMENTATS

Plats petits de ceràmica amb 5 compartiments

Diàmetre 23 cm
1
dilluns, 18 abril 2016

Parament de la llar