Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


JOC DE PLATS DE PORCELLANA BLANCS (17)

Joc de plats de porcellana, color blanc, compost per 12 plans grans i 5 de postre


1
dilluns, 8 abril 2019

Parament de la llar