Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


PLATS FONDOS AMB DIBUIX BLAU A LES VORES (8)

8 plats fondos de porcellana blanca, amb dibuix blau a les vores


1
dilluns, 8 abril 2019

Parament de la llar