Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


PLAT FONDO AMB DIBUIX DE FRUITES

Plat fondo de porcellana amb dibuix de fruites


1
dilluns, 8 abril 2019

Parament de la llar