Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


PLATS FONDOS QUADRATS AMB DIBUIX FLOR (4)

4 plats fondos quadrats, de porcellana, color blanc amb dibuix de flor vermella


1
dilluns, 8 abril 2019

Parament de la llar