Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


JOC DE CAFÈ 12 PEÇES

Joc de cafè amb 6 tasses i 6 plats, amb la vora marró i decorades amb fulles


1
divendres, 5 abril 2019

Parament de la llar