Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


SUCRERA

Sucrera gran

Altura 12cm. Diàmetre 11cm
1
dilluns, 25 abril 2016

Parament de la llar