Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


SOPERA

Sopera de porcellana

Diàmetre 26cm
1
dilluns, 25 abril 2016

Parament de la llar