Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


PLAT GRAN PER AMANIDA

Plat gran per amanida en porcellana blanca amb les vores gravades en color blau


1
dimecres, 3 abril 2019

Parament de la llar