Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


JOC DE PLATS I BOLS

Joc de plats i bols compost per 6 plats fondos (mida 20x20) i 2 bols (mida 14x14)


1
dilluns, 25 abril 2016

Parament de la llar