Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


HOME CINEMA

Equip de sò amb subwooferr i altaveus ,falta un altaveu.


1
dimecres, 20 juny 2018

Imatge i so (AEE)