Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


MINICADENA "SANYO"

Doble pletina, lector de CD i ràdio. Dos altaveus.


1
dimecres, 9 maig 2018

Imatge i so (AEE)