Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


JOC DE PLATS

6 Plats Fondons de 20 cm, 7 Plans de 19 cm i 7 petits de 13 cm1
diumenge, 5 novembre 2023

Parament de la llar