Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


VAIXELLA BLANCA 34 PECES

12 plats plans Ø 25 cm
12 plats fondos Ø 24 cm
10 plats postres Ø 20 cm


1
dilluns, 29 gener 2018

Parament de la llar