Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


BATEDORA

Batedora marca BRAUN. 4 funcions


1
dilluns, 25 abril 2016

Electrodomèstics de la llar (AEE)