Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


SOPERA "ARCOPAL"

Blanca de porcellana amb tapa i decoració floral


1
dimarts, 18 abril 2017

Parament de la llar