Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


TV SAMSUNG DE 32"

Amb entrades HDMI,sense comandament a distància


89x63x10
1
dijous, 18 maig 2023

Imatge i so (AEE)