Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


TV PETITA DE 19"

Amb entrades HDMI, El comandament a distancia no funciona correctament


46x34x15
1
dimecres, 17 maig 2023

Imatge i so (AEE)