Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


BRESSOL FUSTA BLANC AMB CANVIADOR

Bressol blanc amb rodes, desmuntat. Canviador de fusta muntat.


1
dijous, 2 juny 2022

Material de nadó