Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


TELEVISIÓ SONY WEGA

Platejada, amb peu.

83x60
1
dijous, 13 gener 2022

Imatge i so (AEE)