Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


MINICADENA

Minicadena Sony platejada amb dos altaveus

50cm x 25cm x 30cm
1
dimecres, 29 setembre 2021

Imatge i so (AEE)