Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


VAIXELLA BLANCA

Vaixella blanca de 22 plats (6 plats plans petits, 6 plats plans mitjans, 4 plats fondos mitjans i 6 plats plans grans).


1
dimecres, 13 juliol 2016

Parament de la llar