Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


TAULA AMB CADIRES

Taula de cristal i potes gris plata, amb cuatre cadires

75cm x 1,10cm x 70cm
1
dimecres, 22 setembre 2021

Parament de la llar