Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


JOC DE TÉ I CAFÉ

Joc de té i café de acero amb bote per café, tetera, cubitera, sucrera i lletera


1
dimecres, 9 juny 2021

Parament de la llar