Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


CALEFACTOR

Calefactor mercadols varies velocitats i temperatures blanc


1
dimarts, 1 juny 2021

Electrodomèstics de la llar (AEE)