Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


PLANXA

Plantxa Solac Electronic Evolution amb vapor, vermella i blanca. 2.400W


1
dilluns, 20 juny 2016

Electrodomèstics de la llar (AEE)