Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


CALEFACTOR

Calefactor d´aire negre varias velocitats

31 x 21cm
1
dimarts, 27 abril 2021

Electrodomèstics de la llar (AEE)