Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


TELEVISIÓ

Televisió Samsung ,negre sense peu per colgar pla

66.5 x 46cm
1
dimarts, 27 abril 2021

Imatge i so (AEE)