Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


TELEVISIÒ

Televisiò Samsung 40" sense cable. color platejada.

40"
1
dimecres, 10 març 2021

Imatge i so (AEE)