Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


TELEVISIÒ

Televisiò Samsung 37" HD sense cable d´alimentaciò i sense peu color negre

37"
1
dimecres, 10 març 2021

Imatge i so (AEE)