Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


TAULA DE CUINA

Taula de cuina blanca de fusta massissa amb calaix

70x110 cm (162 desplegada)
1
dilluns, 20 juny 2016

Mobiliari