Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


EQUIP DE SÒ

Equip de sò Ar Sistem negre amb altaveus, cd, platina i tocadisc. Tè una alçada de 80cm i una al amplade de 40cm apróximada.

80cm x 40cm
1
dilluns, 15 febrer 2021

Imatge i so (AEE)