Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


TELEVISIÓ

Televisió de 26" pulgades Philips de color negre, patalla plana26"
1
dilluns, 15 febrer 2021

Imatge i so (AEE)