Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


MÀQUINA D'EXERCICIS FITNESS PLUS 6500

Màquina de vibració amb diferents modes i intensitats

150x75
1
dilluns, 1 febrer 2021

Material esportiu