Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


BATEDORA DE VAS PRINCESS

Batedora de vas Princess amb gerra de vidre.

40x16
1
dilluns, 1 febrer 2021

Electrodomèstics de la llar (AEE)