Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


CALEFACTOR TAURUS

Calefactor TAURS de color gris i blau (2400 W)


1
dijous, 16 juny 2016

Electrodomèstics de la llar (AEE)