Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


MINICADENA SONY

Minicadena SONY CMT-EH 15 MP3 USB.
tot-en-un CD-ràdio-cassette aquest sistema micro HiFi de Sony amb USB per a una fàcil connexió, reproducció i càrrega de reproductors MP3.
Altaveus compactes i pantalla de 2 línies FL.
Entrada per a àudio portàtil en el panell frontal - fàcil accés a la música en el seu reproductor de MP3
Sintonitzador de ràdio amb 30 presintonies


1
dimecres, 30 desembre 2020

Imatge i so (AEE)