Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


BATEDORA

Batedora amb accesori per batre. No es veu la marca. Molt usada


1
dijous, 16 juny 2016

Electrodomèstics de la llar (AEE)