Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


DOTZENA VASOS TUB

12 gots de tub de vidre decorats amb motius de fulles en vidre opac.


1
dimecres, 30 desembre 2020

Parament de la llar