Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


COMANDAMENT A DISTÀNCIA UNIVERSAL

Comandament a distància universal (2 piles AAA)


1
dijous, 16 juny 2016

Imatge i so (AEE)