Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


PROJECTOR MITSUBISHI HC3800

Projector d'imatges per a connectar amb ordinador.

25x32x13
1
dimecres, 18 novembre 2020

Imatge i so (AEE)