Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


PLANXA SOLAC

Plantxa SOLAC New Optima. Té la sola una mica cremada


1
dimecres, 15 juny 2016

Electrodomèstics de la llar (AEE)