Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


GOTS DE TUB DECORACIÓ FULLES

2 Gots de tub de vidre,1 color verd i 1 color blau, amb decoració de fulles


1
dimecres, 3 abril 2019

Parament de la llar